Szukaj

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne to jedna z metod wspomagających terapię dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju. W trakcie spotkań w niewielkich grupach dziecko pracuje w parze z wolontariuszem lub rodzicem, wykonując ćwiczenia ruchowe, które rozwijają jego świadomość ciała, przestrzeni oraz umiejętności komunikacyjne

Główne cele metody:

  • Realizacja potrzeby ruchu i zabawy,
  • Uzyskanie rozluźnienia, relaksu, rozładowania napięcia,
  • Poznanie własnego ciała i jego możliwości,
  • Zwiększenie poczucia siły i własnej wartości, zaufania do siebie, pewności siebie,
  • Uzyskanie akceptacji samego siebie,
  • Nawiązywanie bliskiego kontaktu z innymi ludźmi,
  • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa,
  • Doznawanie przyjemności, radości, zabawy, więzi z grupą.

TRENING TUS

Trening Umiejętności Społecznych to grupowa forma zajęć ukierunkowana na uczenie się efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Główny nacisk położony jest na komunikowanie się z otoczeniem poprzez ćwiczenie: umiejętności słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań.

DLA KOGO TUS?

W skrócie można by rzec: dla każdego. Jednak biorąc pod uwagę potrzeby, metoda ta została opracowana dla dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Goldstein- twórca tej metody opracował zbiór pięćdziesięciu umiejętności, które uznał za najważniejsze dla prawidłowego funkcjonowania społecznego: słuchanie, proszenie o pomoc, przyłączanie się, rozumienie innych, zadawanie pytań, poznawanie uczuć itd.